Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Annonsar for lag og organisasjonar

Fristen for å sende inn annonse er klokka 14.00 tre dagar før annonsa skal på trykk. Alle lag og organisasjonar i Fjell, Sund og Øygarden får 40 prosent rabatt på annonsar (gjeld papirutgåva) større enn 1 spalte x 50 mm.

Annonse kan bestillast her: annonse@vestnytt.no eller på telefon: 56 33 65 00.

På Plakaten
På Plakaten er ein informasjonskanal i papirutgåva for lokale lag og organisasjonar. Innrykk om arrangement utan inntekt eller der inntekta går til velgjerande formål, er gratis. Kun eitt innrykk per arrangement.

Teksten kan innehalde informasjon om tid og stad, kven som er arrangør og kva for arrangement det er snakk om.Teksten skal ikkje innehalde kontakt-, pris- eller salsinformasjon. Dersom reglane for innhaldet blir brotne, kjem ikkje innrykket med.

Fristen for å få innrykket med i papiravisa går ut klokka 23.59 måndag til fredagsavisa og klokka 23.59 fredag for tysdagsavisa.

I sommarferien gjeld andre fristar. 


Bestill innrykk til På plakaten.