Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Annonsar for lag og organisasjonar

Fristen for å sende inn annonse er klokka 14.00 tre dagar før annonsa skal på trykk. Alle lag og organisasjonar i Fjell, Sund og Øygarden får 40 prosent rabatt på annonsar (gjeld papirutgåva) større enn 1 spalte x 50 mm.

Annonse kan bestillast her: annonse@vestnytt.no eller på telefon: 56 33 65 00.

På Plakaten
Ein informasjonskanal for lokale lag og organisasjonar.

Innrykk om arrangement utan inntekt eller der inntekta går til veldedige formål, er gratis.
Kun eitt innrykk.

Teksten kan innehalde informasjon om tid og stad, kven som er arrangør, og kva arrangement det er snakk om. Teksten skal ikkje innehalde kontakt-, pris- eller salsinformasjon.

Fristen for å levere inn tekst til På plakaten er klokka 14.00 onsdag (til fredagsavisa), fredag klokka 16.00 (til tysdagsavisa). Denne fristen gjeld også for gratulasjonar.

I sommarferien gjeld andre fristar. 


Send epost til helsing@vestnytt.no.